... lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

Kursliste

Tusen Hjem kurset strekker seg over 4 måneder. Kurset består av fire samlinger på to timer i løp...

En lærende kirke: “Vi drømmer om en kirke som er sulten på læring, utvikling og vekst. Jesus s...

Salt Bergenskirken etablerte i 2015 Salt Church Planting Institute (CPI). Vår menighetsvisjon er å...

Dette er din skriftlige rapport for deg som menighetsplanter. Vi anbefaler at du har tatt AVKLARING ...

Vurderingsskjema for potensielle menighetsplantere! Dette er den første delen av en selvevaluerings...