... lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

Daniel Matthiesen

Kursoversikt

Salt Kompetanse

En lærende kirke: “Vi drømmer om en kirke som er sulten på læring, utvikling og vekst. Jesus samlet en gruppe mennesker rundt seg og gav dem en større kjennskap til Gud; bredere kunnskap om verden og sterkere erfaringer i livet. Vi drømmer om en kirke hvor hver enkelt vokser, utrustes og utfordres til å leve et lærende liv.”

Instruktør:  Daniel Matthiesen
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer