... lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

Øystein Gjerme

Kursoversikt

Tusen hjem – gruppelederkurs

Tusen Hjem kurset strekker seg over 4 måneder.
Kurset består av fire samlinger på to timer i løpet av de 4 månedene. Til hver samling skal du ha sett alle videoer og gjort refleksjonen online til den pågjenlde seksjon.

Instruktør:  Øystein Gjerme
allerede i gang
Nork
kr5.00

Les mer

Avklaring

Vurderingsskjema for potensielle menighetsplantere! Dette er den første delen av en selvevalueringsprosess.

Instruktør:  Øystein Gjerme
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Refleksjon

Dette er din skriftlige rapport for deg som menighetsplanter. Vi anbefaler at du har tatt AVKLARING – Vurderingsskjema for potensielle menighetsplantere før du utfyller denne rapporten.

Instruktør:  Øystein Gjerme
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer

Salt CPI [2018/2019]

Salt Bergenskirken etablerte i 2015 Salt Church Planting Institute (CPI). Vår menighetsvisjon er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Instruktør:  Øystein Gjerme
allerede i gang
Norsk
Gratis

Les mer