... lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

Kurs i Forside

Tusen hjem – gruppelederkurs

Tusen Hjem kurset strekker seg over 4 måneder.
Kurset består av fire samlinger på to timer i løpet av de 4 månedene. Til hver samling skal du ha sett alle videoer og gjort refleksjonen online til den pågjenlde seksjon.

Instruktør:  Øystein Gjerme
allerede i gang
Nork
kr5.00
Les mer

Salt Kompetanse

En lærende kirke: “Vi drømmer om en kirke som er sulten på læring, utvikling og vekst. Jesus samlet en gruppe mennesker rundt seg og gav dem en større kjennskap til Gud; bredere kunnskap om verden og sterkere erfaringer i livet. Vi drømmer om en kirke hvor hver enkelt vokser, utrustes og utfordres til å leve et lærende liv.”

Instruktør:  Daniel Matthiesen
allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

Avklaring

Vurderingsskjema for potensielle menighetsplantere! Dette er den første delen av en selvevalueringsprosess.

Instruktør:  Øystein Gjerme
allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer