Salt CPI [2018/2019]


Salt Bergenskirken etablerte i 2015 Salt Church Planting Institute (CPI). Vår menighetsvisjon er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Instruktør:  Øystein Gjerme

KURSBESKRIVELSE

Salt CPI [2018/2019]

Invitasjon til Salt Church Planting Institute

Salt etablerte i 2015 Salt Church Planting Institute (Salt CPI). Vår menighetsvisjon er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap. Salt CPI er et viktig ledd mot realiseringen av denne visjonen, der vi utruster potensielle menighetsplantere til et liv i tjeneste gjennom et år som lederresident i en forsamling eller menighetsplanting. CPI er også åpent for noen eksterne deltakere utenfor Salt hvert år.

Vi inviterer dere herved til å delta på Salt CPI lederresidens-programmet. Programmet består av en studiedel og en praksisdel.

 

Studium/undervisning

Det er et definert studieopplegg med jevnlig undervisning, pensum og oppgaver, der vi bruker e-læringsplattformen simplylearn.no. Øystein Gjerme er hovedlærer, og i tillegg underviser andre nøkkelledere i Salt Bergenskirken.

 • Salt CPI går over 10 måneder med oppstart i Bergen torsdag 20.september fra kl 1700, med avslutning i midten av juni 2019 med graduasjon på en av våre gudstjenester.
 • Ukentlig undervisning på 1 time, torsdager kl 1530-1630 på Salt-kontoret. De som ikke kan delta fysisk deltar via video i Simplylearn.
 • Det er 3 obligatoriske samlinger på 24 timer, med varighet fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag (datoer kommer).
 • Samlet arbeidsmengde med undervisning, pensum og oppgaver er anslått til et 20% studium, men den eneste låste tiden er knyttet til undervisningen.

 

Praksis

En viktig del av dette residensprogrammet er den praktiske læringen. Vi ønsker at lederresidentene i Salt CPI skal bli utrustet til tjeneste gjennom mest mulig nærhet til faktiske ferdigheter og oppgaver som en menighetsplanter og pastor må fungere i.

 • Alle kandidatene får derfor en praksis/residensplass i et av forsamlingslederteamene eller start-teamene i Salt gjennom året. Eksterne deltakere utenfor Salt har praksis i sin hjemmemenighet.
 • Residentene sitter tett på forsamlingslederen/menighetsplanteren, og har et konkret lederansvar i forsamlingen/menighetsplantingen.
 • Residentene skal få nærhet og praksis i en rekke definerte ferdigheter og oppgaver, med konkrete læringsmål knyttet til hver ferdighet.
 • Anslått tidsbruk i praksis er 4 timer per uke, i samråd med hver enkelt leder.

 

Kostnad

Kostnadene ved Salt CPI dekkes ved en investering i egen utrustning fra lederresidentene selv, i henhold til følgende satser:

 

 

Individ

Ektepar

Residenter fra Salt

6.000

9.000

Residenter utenfor Salt

10.000

15.000

 

 

 

 

Læreplan

 • Unit 1: [20.sept 2018] 1. Forming - Plan for personlig vekst
 • Unit 2: [27. sept 2018] 1. Forming - Feire: Møte med Jesus
 • Unit 3: [4. okt. 2018] 1. Forming - Tilhøre: Mening med menighet
 • Unit 4: [18. okt. 2018] 1. Forming - Bidra: Mange som bidrar
 • Unit 5: [25. okt. 2018] 1. Forming - Nå nye mennesker
 • Unit 6: [1. nov. 2018] 1. Forming - Helbrede og gjenopprette
 • Unit 7: [8.-9.nov. 2018] 24 timer med KALLET TIL KIRKEPLANTING
 • Unit 8: [15. nov. 2018] 2. Bevegelse - Bevegelse begynner med deg
 • Unit 9: [22. nov. 2018] 2. Bevegelse - Verktøy for reproduksjon
 • Unit 10: [29. nov. 2018] 2. Bevegelse - Vår visjon, Hans misjon
 • Unit 11: [6. des. 2018] 3. Salt - En kirkeplantende bevegelse - Livsvisjon
 • Unit 12: [13. des. 2018] 3. Salt - En kirkeplantende bevegelse - Menighetsvisjon
 • Unit 13: [20. des. 2018] 3. Salt - En kirkeplantende bevegelse - Større visjon
 • Unit 14: [10. jan 2019] 4. Forkynnelse og kommunikasjon - En god forkynners kvaliteter
 • Unit 15: [17. jan. 2019] 4. Forkynnelse og kommunikasjon - En god forkynners ferdigheter
 • Unit 16: [24. jan. 2019] 4. Forkynnelse og kommunikasjon - En åndsfylt forkynnelse
 • Unit 17: [31. jan-1. feb 2018] Tur
 • Unit 18: [14. feb. 2019] 5. Lederskap - Introduksjon til lederskapskultur i Salt
 • Unit 19: [21. feb. 2019] 5. Lederskap - Endringsledelse
 • Unit 20: [7. mars. 2019] 5. Lederskap - Rekruttere, bygge og lede team
 • Unit 21: [14. mars 2019] 5. Lederskap - Utvikle en lederskapskultur
 • Unit 22: [21. mars 2019] 5. Lederskap - Lederskap i en flerstedsmenighet
 • Unit 23: [28. mars. 2019] 5. Lederskap - Fra visjon til virkelighet
 • Unit 24: [4. april 2019] 5. Lederskap - Finansiere visjonen
 • Unit 25: [11.-12.april 2019] Tur
 • Unit 26: [25. april 2019] 6. Pastoral teologi
 • Unit 27: [2. mai 2018] 6. Pastoral teologi
 • Unit 28: [9. mai 2019] 6. Pastoral teologi
 • Unit 29: [23. mai. 2019] 7. Case: Din plan for menighetsplanting
 • Unit 30: [6. juni 2019] 7. Case: Din plan for menighetsplanting
 • Unit 31: [13. juni. 2019] 7. Case: Din plan for menighetsplanting
 • Unit 32: [15.-16. juni. 2019] PRESENTASJON OG GRADUASJON


Pris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

Øystein Gjerme
Øystein Gjerme