Salt Kompetanse


En lærende kirke: “Vi drømmer om en kirke som er sulten på læring, utvikling og vekst. Jesus samlet en gruppe mennesker rundt seg og gav dem en større kjennskap til Gud; bredere kunnskap om verden og sterkere erfaringer i livet. Vi drømmer om en kirke hvor hver enkelt vokser, utrustes og utfordres til å leve et lærende liv.”

Instruktør:  Daniel Matthiesen

KURSBESKRIVELSE

Salt Kompetanse

Fremdrift → Forståelse → Ferdighet

Det finnes et gudgitt ønske om fremdrift i alle mennesker: livet er på vei fremover! Salt Kompetanse drømmer om å koble ønsket om fremdrift med økt forståelse og se mennesker styrke sine ferdigheter i personlig liv og lederskap.
Vi tror disippelskap er en innholdsdrevet prosess som leder mennesker til et liv i etterfølgelse av Jesus, og til større likhet med Han. Til dette livet vil vi hjelpe alle troende. ​
Vi tror også det er sant at ”Alt står og faller på lederskap.” Potensialet for lederskap ikke bare finnes i noen få, men kan utvikles i alle mennesker. Salt vil bidra til å se mennesker vokse i å lede seg selv og andre.

Høst 17 / våren 18
September 2017 starter en ny mulighet og satsning i Salt Kompetanse. Målsetningen er et større lederløft i Salt gjennom utviklingen av allerede aktive ledere og nestledere i Bergen, Nærkirker, Trondheim og Skien.
Gjennom syv samlinger i Salts tirsdagsrytme undervises sentrale emner av lederskap. Alle deltakere vil få en personlig profil i e-læringsverktøyet Simplylearn. Her vil undervisningsmateriell, oppgaver og ressurser være tilgjengelig for å øke læringsutbyttet. Sesjonene vil undervises i Bergen sentrum, men vil også kunne følges på skjerm (Videonor-stream) for deltakere fra nærkirker, Trondheim og Skien.Pris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: En påmeldingskode er nødvendig for å melde seg på.

OM INSTRUKTØR

Daniel Matthiesen
Daniel Matthiesen

Lignende Kurs

Tusen hjem – gruppelederkurs

Øystein Gjerme,

kr5.00

Avklaring

Øystein Gjerme,

GRATIS